Для батьків - Олешківський ліцей №2

Для батьків

Posted on by

Радник з питань безпечного Інтернету для кожної дитини при Віце-прем’єр- міністрі – Міністрі цифрової трансформації України, координатор програм із захисту дітей від насильства, засновниця освітнього проєкту #stop_sexтинг.

Порадник для батьків

Порадник для батьків

ЩОДО залучення та ВИКОРИСТАННЯ благодійних внесків

«ГАРЯЧА» ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
ГОЛОВИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
0800 50 40 77

Повна загальна середня освіта є обов’язковою і безоплатною. Будь які вимагання внесків до фонду школи/класу, на ремонт класу незаконні. І не припустимо тиснути на батьків та проявляти булінг, щодо їх дітей.

Основне завдання батьківських комітетів- не збір грошей, а співпраця з директором та місцевою владою, щоб забезпечити фінансування школи.

Благодійність може існувати!

/Files/images/poradnik_dlya_batkv/Слайд1.JPG

/Files/images/poradnik_dlya_batkv/Слайд2.JPG

/Files/images/poradnik_dlya_batkv/Слайд3.JPG

/Files/images/poradnik_dlya_batkv/Слайд4.JPG

/Files/images/poradnik_dlya_batkv/Слайд5.JPG

/Files/images/poradnik_dlya_batkv/Слайд6.JPG

/Files/images/poradnik_dlya_batkv/Слайд7.JPG

/Files/images/poradnik_dlya_batkv/Слайд8.JPG

8 мультфільмів, які навчають дитину толерантності

Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки здобувачів освіти мають право:

• захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

• звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

• обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

• брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

• завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

• брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

• отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

• виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

• сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

• поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

• дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

• формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

• формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

• виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

• дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).